สร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ (In Search of Excellent Team)


หลักการและเหตุผล

เราทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จ แต่มีเพียงจำนวนน้อยที่สามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เกิดจาก ความคิด ความรู้สึก ที่เก็บซ่อนอยู่ในโลกภายใน ซึ่งเป็นทัศนคติที่ไม่ส่งเสริมความสำเร็จก่อให้เกิดรากฐานความเชื่อที่เป็นพิษในจิตใต้สำนึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “ความกลัว” ที่ทำให้เขาต้องอยู่ในโลกของความไม่เชื่อมั่นในตนเอง และทัศนคติที่ตั้งค่ามาอย่างผิดๆเหล่านี้ ก็กำลังใช้ชีวิตของเขาอยู่เหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ทำงานอย่างอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าในอดีตทำให้เกิดเป็นอุปนิสัยที่ปฏิบัติออกมาโดยไม่รู้ตัว และความคิดดังกล่าวจึงนำไปสู่การลงมือทำ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ของปัจจุบัน

หลักสูตร “สร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ” ถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าสัมมนาได้ค้นหา “ข้อต่อ” ระหว่าง ความปรารถนา กับ ผลลัพธ์ ที่ขาดหายไป โดยกลับไปสืบค้นตัวเองด้วยการย้อนรอยไปในช่วงต่างๆของชีวิต เขาจึงสามารถเลือกและเป็นอิสระจากสิ่งที่ใช้ชีวิตของเขาอยู่ ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถออกแบบและตั้งค่าใหม่ด้วยพิมพ์เขียวสู่ความเป็นเลิศ ในจิตใจของตนเอง ด้วยตัวเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถค้นพบและชัดเจนในความฝันที่แท้จริงของตนเอง และเชื่อมั่นในการเปลี่ยนความฝันนั้นให้เป็นความจริง จากความข้าใจที่ว่าอุปสรรคของความสำเร็จที่ผ่านมานั้น ที่แท้เกิดจากภายในตัวของผู้เข้าสัมมนาเอง ดังนั้นเมื่อรู้เท่าทันสิ่งปนเปื้อนอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งไม่ส่งเสริมความสำเร็จ อันได้แก่ ความกลัว, ความเชื่อ ก็จะสามารถควบคุมกายและจิตของตนเอง โดยการบริหารอารมณ์อย่างมีสติ โดยการฝึกสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์แบบผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และเปลี่ยนนิสัยจากคนที่เต็มไปด้วยข้ออ้าง ข้อแก้ตัว ให้เป็นนิสัยแห่งการลงมือทำ ทำให้ทุกคนที่เข้าสัมมนาสัมผัส ความเป็นไปได้ ของทุกเป้าหมายและความปรารถนาของชีวิต จะพบว่าผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะสัมผัสกับพลังไร้ขีดจำกัดของตนเอง และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบพลิกชีวิต ทำให้เขาพร้อมทำงานแบบเชิงรุก สามารถทุ่มเทกำลังเกินร้อยโดยไม่มีข้อแม้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เขาจะบรรลุ การสร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ

หัวข้อการสัมมนา

วันแรก
บทที่ 1 : ค้นหาความฝัน (Dreams) สำหรับชีวิตของคุณ  
บทที่ 2 : วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Life)
บทที่ 3 : กฎแห่งการดึงดูด (Law of Attraction) และเทคนิคการใช้ความรู้สึก

วันที่สอง
บทที่ 4 : ออกแบบความเชื่อ (Belief) ที่ให้พลังชีวิต
บทที่ 5 : การเป็นคนพิเศษและไม่ธรรมดา (Extraordinary Person)
บทที่ 6 : ค้นหาความเป็นเลิศ (Excellence) ในตัวคุณ
บทที่ 7 : สร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ (In Search of Excellent Team)

Advertisements

One Response to สร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ (In Search of Excellent Team)

  1. chisanupong says:

    จะจัดวันไหนแจ้งด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s