พิมพ์เขียวจิตใต้สำนึกแห่งความสำเร็จ (Blueprint of Ultimate Success NLP)


หลักการและเหตุผล

ผู้เข้าสัมมนาที่ได้เข้าสัมมนาในระดับ Standard Course ของหลักสูตร “สร้างทีมสู่ความเป็นเลิศ” (In Search of Excellent Team) ซึ่งเป็นหลักสูตรให้พลังชีวิต (Power Series) ได้รับการปูพื้นฐานความคิดและทักษะในด้านการค้นหาความต้องการของชีวิตในแต่ละด้านตั้งแต่ ด้านการงาน การเงิน ครอบครัว การพัฒนาตนเอง สังคม และจิตวิญญาณ ได้เรียนรู้การใช้ความคิด ความรู้สึก เพื่อดึงดูดความสำเร็จอย่างเป็นธรรมชาติ ได้สืบค้นความเชื่อที่ได้รับมรดกมาอย่างไม่รู้ตัวในช่วงวัยเด็ก และได้ฝึกออกแบบความเชื่อใหม่ด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้เพื่อฝึกให้กลายเป็นคนที่พิเศษและไม่ธรรมดา โดยต้องฝึกการเป็นคนที่มีพันธะสัญญา มีความซื่อสัตย์โดยเคารพให้เกียรติคำพูดของตนเอง ฝึกการเป็นคนรับผิดชอบเพื่อเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ฝึกการเป็นคนสงบได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ฝึกการเป็นคนกล้าที่สามารถแยกแยะความกลัว ฝึกการเป็นคนที่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างความเป็นเลิศ นับว่าผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจและฝึกฝนทักษะของการใช้ชีวิตในระดับจิตสำนึกได้อย่างสมบูรณ์

ในหลักสูตรระดับสูง คือ Advanced Course จะเป็นหลักสูตรด้านจิตใต้สำนึก (NLP Series) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Neuro Linguistic Programming (NLP) คือ การใช้ภาษาหรือบทสนทนาในการจูงจิตใต้สำนึกให้วางเงื่อนไขความรับรู้หรือความเชื่อใหม่ เพื่อทดแทนความเชื่อเดิมที่ไม่ส่งเสริมความสำเร็จที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจซึ่งบงการการใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ได้จากการศึกษา วิทยาศาสตร์ทางประสาทวิทยา (Neuro Science) ศาสตร์แห่งการรับรู้ (Cognitive Science) และปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology) ทำให้มนุษย์สามารถแทรกแซงการทำงานของจิตใต้สำนึกในภาวะพิเศษที่เรียกว่า Trance หรือภาวะที่อยู่ในภวังค์ ซึ่งเป็นภาวะที่คลื่นสมองอยู่ในระดับอัลฟา (Alpha) และภาวะนี้เป็นช่วงที่จิตสำนึกสามารถสื่อสารโดยตรง (Direct Access) กับจิตใต้สำนึก จึงทำให้ผู้เข้าสัมมนาจะได้วางโปรแกรมด้านดีเข้าไปในจิตใจโดยตรง อันได้แก่ ความสุข ความรัก ความสำเร็จ ให้กับตนเองใหม่

ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้เทคนิคการจูงจิตเข้าสู่ภวังค์ ได้เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลาย เทคนิคการปักหมุดฝังคำสั่งจิต เทคนิคการสร้างจินตนาการเพื่อความสำเร็จ เทคนิคการเปลี่ยนความเชื่อ เทคนิคการปั่นความสุข ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเปิดศักยภาพที่สูงสุด (Peak Hidden Potential) ออกมาใช้อย่างเป็นอิสระ เขาจะเหยียบคันเร่งชีวิตทั้งๆที่กลัวได้ และวิ่งฉลุยไปสู่อนาคตตามจุดมุ่งหมายที่เขาออกแบบเองอย่างเป็นอิสระ มีพลังและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตที่มีความรัก ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะนำสู่ความสำเร็จ ความสุข และเติมเต็มการใช้ชีวิตตามที่ปรารถนา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้เข้าสัมมนาที่ได้เรียนรู้เทคนิคด้าน Neuro Linguistic Programming (NLP) ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึก ทำให้เขาได้สัมผัสตัวตนในระดับลึกและชัดเจนกับชีวิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะลุกขึ้นมาสร้างความแตกต่างให้กับชีวิต จากความเชื่อที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ผู้เข้าสัมมนาจะดำรงวิถีชีวิตและลงมือทำอย่างอิสระ มีพลัง และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ในการนำพาชีวิตของตัวเองและทีมงานไปสู่อนาคตที่ตนกำหนดไว้ ตามพิมพ์เขียวจิตใต้สำนึกแห่งความสำเร็จและที่สำคัญที่สุด คือ เป็นชีวิตที่เติมเต็มและเอิบอิ่มไปด้วยความสุข อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างคน สร้างทีม สร้างผลผลิต ที่มาจากการเปิดศักยภาพสูงสุดที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเขามานาน ทำให้เขาสามารถเหยียบคันเร่งชีวิตได้อย่างอิสระ เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างอนาคตในทุกด้านของชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

หัวข้อการสัมมนา

วันแรก
บทที่ 1 : จิตสำนึกแห่งความเป็นเลิศ
บทที่ 2 : NLP เทคนิคการเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จ
บทที่ 3 : สัมผัสมหัศจรรย์แห่งประสบการณ์ความสุข

วันที่สอง
บทที่ 4 : พลิกความเชื่อเพื่อปลดล๊อคพันธนาการของอดีต
บทที่ 5 : เป้าประสงค์แห่งชีวิต
บทที่ 6 : พิมพ์เขียวชีวิตแห่งความสำเร็จ

Advertisements

One Response to พิมพ์เขียวจิตใต้สำนึกแห่งความสำเร็จ (Blueprint of Ultimate Success NLP)

  1. ศริยาภรณ says:

    สอบถามคอรสค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s