8 เกร็ดความรู้เรื่องการทำประกันชีวิต


        เราต่างยอมรับว่าการประกันชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้เราได้มั่นใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักจะได้รับการปกป้องดูแลหลังจากที่เราต้องจากไป ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิต จึงควรทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกับการทำประกันชีวิต เพื่อที่จะได้รับกรมธรรม์ที่ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการอย่างแท้จริง และด้วยงบประมาณหรือเบี้ยประกันที่ถูกต้องเหมาะสมกับเรา

1. มองหามืออาชีพด้านการประกัน

2. อย่าซื้อประกันเกินความจำเป็น

3. สุขภาพที่ยิ่งดีเท่าไร เบี้ยประกันก็ยิ่งถูกเท่านั้น

4. ซื้อประกันเร็ว ดีกว่าการประวิงเวลาในการซื้อ

5. ให้ความสำคัญกับการทบทวนความจำเป็นด้านการประกันทุกๆ รอบปี

6. บอกความจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เพื่อผลประโยชน์ในการทำประกัน

7. ทำประกันตามประโยชน์ของคุณ ไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ขาย

8. เลือกแผนการประกันที่ตรงกับความจำเป็นและสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s