การบริหารจัดการคนตามสไตล์ “นก 4 ประเภท” หรือ “DISC”


ลองมองดูตัวเองอย่างไม่ลำเอียงว่า ท่านจัดอยู่ในประเภทใด มีสไตล์ใดเป็นสไตล์หลัก คือ พฤติกรรมการแสดงออก การพูด การจา การดำเนินชีวิตส่วนใหญ่เป็นอย่างไร นั่นแหล่ะสไตล์หลัก
ทำนองเดียวกัน คุณก็ควรทำความเข้าใจกับผู้คนรอบข้างในสไตล์อื่นด้วย เพื่อให้การใช้ชีวิตร่วมกันเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

เรามาเจาะลึกลงไปว่า คนแต่ละสไตล์ ชอบ หรือ ไม่ชอบ อะไร

คนสไตล์ “นกอินทรีย์” หรือ “D”

สิ่งที่คนสไตล์ “D” ชอบ คือ การทำงานอย่างอิสระ เมื่อมอบหมายงานให้แล้วต้องให้อำนาจการตัดสินใจลงไปด้วย เพราะเขาเป็นคนมุ่งผลลัพธ์ ( Result Oriented ) สูง ชอบความท้าทาย กล้าตัดสินใจ ชอบเสี่ยง งานที่ต้องการคนเข้าไปลุยแก้ปัญหา หรือ จัดการในภารกิจเฉพาะที่ต้องการผลเร็ว หรือ มีการแข่งขันสูง และมีเป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน
สิ่งที่คนสไตล์ “D” ไม่ชอบ คือ การเข้าไปควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด เพราะเขารู้สึกไม่ได้รับความไว้วางใจหรือการตัดสินใจที่ชักช้า การมีขั้นตอนมากจุกจิก หรือ การมอบหมายงานแบบไม่ให้อำนาจตัดสินใจ จะทำให้เขาอึดอัด ตลอดจนการถูกแทรกแซงในสิ่งที่เขาตัดสินใจสั่งการไปแล้ว จะสร้างความหงุดหงิดมาก

คนสไตลื “นกยูง” หรือ “I”

สิ่งที่คนสไตล์ “I” ชอบ คือ เขาชอบการติดต่อ พบปะ สมาคม สังสรรค์ เขาจึงชอบทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยกันระดมความคิดแก้ไขปัญหา หรือ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
สิ่งที่คนสไตล์ “I” ไม่ชอบ คือ งานประจำที่จำเจที่ไม่ได้พบปะผู้คน หรือ
การมีกฏระเบียบมากๆ งานที่ต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้คน เพราะไม่ชอบทำอะไรที่ขัดใจคน

คนสไตล์ “นกพิราบ” หรือ “S”

สิ่งที่คนสไตล์ “S” ชอบ คือ เขาชอบวางที มีขั้นตอนชัดเจน ไม่ต้องรีบเร่งนัก ต้องการอะไรที่ช้าๆแต่ชัวร์ เพราะไม่ชอบเสี่ยง เขาเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี รับฟังด้วยท่าทีที่นุ่มนวล เป็นมิตร ให้ความสำคัญกับสัมพันธ์งานที่ดีต่อกัน ชอบอยู่สงบไม่รุกรานใคร ชอบมีเวลามากพอในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
สิ่งที่คนสไตล์ “S” ไม่ชอบ คือ เขาไม่ชอบความขัดแย้งหรือการไม่รับฟังกันและกัน การบีบบังคับให้ตัดสินใจแบบทันทีทันใด ไม่ชอบการลัดขั้นตอน หรือกฎเกณฑ์ที่คลุมเครือที่ทำให้ตัดสินใจไม่ถูก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

คนสไตล์ “นกฮูก” หรือ “C”

สิ่งที่คนสไตล์ “C” ชอบ คือ เขาชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องและพิสูจน์ได้ เพราะเขาชอบข้อมูล เขาจะอ่านเอกสารทุกหน้าทุกบรรทัด เขายังเป็นคนที่มีมาตราฐานในการทำงานสูง เป็น Perfectionist หากพบ
ว่าใครที่ให้ข้อมูลที่ไม่จริง เขาจะจำไว้นานเลย
สิ่งที่คนสไตล์ “C” ไม่ชอบ คือ เขาไม่ชอบการไม่มีข้อมูลรายละเอียดรองรับ เพราะทำให้ตัดสินใจไม่ถูก เขาต้องการข้อเท็จจริงจากพยานวัตถุมากกว่าพยานบุคคล เขาไม่ชอบความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ชอบการเป็นจุดเด่น ไม่ชอบเข้าสังคม และหงุดหงิดมากเมื่อมีใครวิจารณ์ผลงานของเขา

Advertisements

2 Responses to การบริหารจัดการคนตามสไตล์ “นก 4 ประเภท” หรือ “DISC”

  1. Kritchaphat Waritkititaworn says:

    นกฮูก ตรงมากๆกับคำว่า “ไม่ชอบเข้าสังคม และหงุดหงิดมากเมื่อมีคนมาวิจารณ์ผลงาน”

  2. นกยูง ตรงจริงๆ ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s