Personal Mission Statement


การเขียนปฏิญญาส่วนตัว ถือว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญา (Commitment) กับตัวเองในการวางเป้าหมาย หรือกำหนดทิศทางของชีวิตของเรา เราจะมองไปในอนาคต 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า และการมีพันธะสัญญากับตัวเอง โดยการถือเอาความซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นที่ตั้ง ด้วยการนับถือในสิ่งที่เราพูด ราวกับตัวของเราเองจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไว้

คนที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ หรือมีการมองการณ์ไกล ต่อภาพความสำเร็จของตัวเอง เขาจะกำหนดนโยบายส่วนตัวด้วยการคิดถึงอนาคตว่า เขาต้องการเป็นคนแบบไหน ต้องการสำเร็จด้านไหน ต้องการเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ หลังเกษียณจะทำอะไร ฐานะจะเป็นอย่างไร หรือ ชีวิตในด้านต่างๆจะเป็นอย่างไร แล้วก็ลงมือเขียนพิมพ์เขียวแห่งชีวิตของเขาขึ้นมา

การเขียนปฏิญญาส่วนตัวนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เราจะมีอะไร แต่หมายถึง เราเป็นอะไร เพราะถ้าเราเป็นใครบางคนที่มีคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว คุณก็จะมีอะไรอย่างที่คุณต้องการโดยไม่ยาก

การตั้งเป้าหมายส่วนตัว อาจกำหนดโดยการเขียนคุณสมบัติของคนที่เราต้องการจะเป็น เช่น เป็นคนขยัน เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นคนจิตใจเอื้อเฟื้อ เป็นผู้ให้ เป็นคนที่ปฏิบัติตัวเองที่ซื่อสัตย์กับหลักการและกฎธรรมชาติ หรือโดยการมองหาคนที่ประสบความสำเร็จที่เราปลื้มหรือชื่นชอบ โดยการเลียนแบบสิ่งที่เขาเป็น ด้วยการมองกลับไปในอดีตว่า เขาทำอะไรมาบ้าง

ในการตั้งเป้าหมายส่วนตัว ต้องกำหนดแต่ละบทบาท (Role) ที่เราทำอยู่ เช่น

บทบาทของลูก : เป็นลูกที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อน เป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่
บทบาทของพ่อแม่ : เป็นพ่อแม่ที่ดี รักลูกอย่างที่ลูกเป็น สนับสนุนให้ลูกเติบโตอย่างที่เขาต้องการ
บทบาทคู่ชีวิต : รัก ยอมรับ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิส่วนตัว และซื่อสัตย์ต่อกัน
บทบาทหัวหน้า
: มีเหตุผล มีหลักการ ไม่เอาเปรียบลูกน้อง เอื้อเฟื้อเสียสละ
บทบาทลูกน้อง : ซื่อสัตย์ต่อหัวหน้าและองค์กร ทุ่มเท ขยัน เรียนรู้
บทบาทของเพื่อน : จริงใจ แบ่งปัน มีเหตุผล ไม่เอารัดเอาเปรียบ
บทบาทต่อสังคม : เป็นผู้ให้ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น เป็นต้น

ในแต่ละบทบาทที่เราเขียนขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เราได้มีโอกาสตรวจสอบตัวเองทุกๆเดือน และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างให้ตัวเราเป็นไปตามเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตที่เราเป็นผู้ออกแบบ การที่เรามีวิสัยทัศน์ในการมองภาพความสำเร็จของตัวเอง จะเพิ่มโอกาสในความสำเร็จที่เป็นจริง และนี่คือหนทางสู่ความสำเร็จด้วยการเขียนปฏิญญาส่วนตัว (Personal Mission Statement)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s