สมองกับสารเคมีที่ทำให้มีความสุข


Brain-Neuron

      เซลล์สมอง หรือ Neurons มี ใยประสาทตัวส่ง หรือ Axon และ ใยประสาทตัวรับ หรือ Receptor เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น ประจุไฟฟ้าในเซลล์สมองจะประทุขึ้น ส่งผลให้เซลล์สมองหลั่งสารเคมีและฮอร์โมน มี Neurotransmitter ทำหน้าที่ช่วยส่งข้อมูลผ่าน “จุดเชื่อม” หรือ “Synapse” เมื่อสมองที่มีการรับส่งบ่อยก็จะทำให้จุดเชื่อมแข็งแรงขึ้น และตัวรับส่งข้อมูลก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีผลทำให้ระบบการทำงานในสมองดีขึ้น ดังนั้นหากเราปล่อยให้ชีวิตจมอยู่ในความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ความโกรธบ่อยๆ ก็ทำให้จุดเชื่อมและตัวรับส่งข้อมูลด้านไม่ดีทำงานดีขึ้น ทำให้เป็นคนโกรธง่าย ทุกข์ง่าย และสุขยาก

การที่คนเรามีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆ ล้วนมาจากสารเคมีในสมอง คนทั่วไปตอนกลางคืนสมองก็จะหลั่งสารเคมีที่ทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึ้น แต่พอเช้าก็จะหลั่งสารเคมีที่กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉง หรือในระหว่างออกกำลังกายก็จะหลั่งสารเคมีที่ทำให้ตื่นเต้นและมีความสุข ส่วนตอนเครียดสมองจะลดสารเคมีแห่งความสุขและเพิ่มสารเคมีแห่งความทุกข์ ทำให้วิตกกังวล รู้สึกเศร้า และเป็นทุกข์

สารเคมีของสมองที่ทำให้อารมณ์ดี ตัวเด่นๆ ได้แก่

  1. เซโรโทนิน (Serotonin) : เป็นสารเคมีที่ทำให้คนเราอารมณ์ดีและคิดว่าตนเองมีคุณค่า ทำให้นอนหลับง่าย ถ้าร่างกายขาดเซโรโทนินจะเกิดความเครียด คิดวิตกกังวล โกรธเกรี้ยว ซึมเศร้า นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย การทำให้ร่างกายผลิตสารเซโรโทนิน คือ ออกกำลังกาย รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  2. เมลาโทนิน (Melatonin) : เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความสุขและทำหน้าที่เป็นฮอร์โมน “ต้านความชรา”
  3. เอ็นโดรฟิน (Endorphin) : เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความสุข เป็นสารเคมีด้านบวกที่ไว้สู้กับความเครียด ถ้าขาดสารเคมีนี้จะทำให้รู้สึกขาดความสุข ได้อารมณ์รัก
  4. โดปามิน (Dopamine) : เป็นสารเคมีที่ช่วยระบบความจำ สร้างสมาธิ ทำให้รู้สึกสนุก และควบคุมการหลั่งน้ำย่อยให้เป็นปกติ โดปามินทำงานสัมพันธ์กับเอ็นโดรฟิน คือ เมื่อโดปามินลดเอ็นโดรฟินจะลดด้วย เมื่อโดปามินเพิ่มจะกระตุ้น อ็อกซิโทซิน (Oxytocin) ทำให้มีความรู้สึกทางเพศ เกิดความรู้สึกต้องการสัมผัสใกล้ชิด

ดังนั้น เราจึงควรทำจิตใจให้ผ่องใส ปล่อยวางความวิตกกังวลและความเครียด เพื่อส่งเสริมให้จุดเชื่อม หรือ Synapse ในเซลล์สมองแข็งแรงขึ้นในด้านความสุข ความสนุก ความสดชื่น แจ่มใส เพื่อให้เซลล์สมองหลั่งแต่สารเคมีดีๆ ที่ทำให้เราอารมณ์ดี มีความสุข สดชื่น และรู้สึกถึงการมีคุณค่า เป็นชีวิตที่น่าอภิรมย์

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s