ชนะความโกรธ ด้วยสติ


ที่ใดมีโกรธ…ที่นั่นไม่มีสติ ที่ใดมีสติ…ที่นั่นไม่มีความโกรธ
ความโกรธเปรียบเสมือนหนู  สติเปรียบเสมือนแมว
ที่ใดมีแมวที่นั่นไม่มีหนู  ที่ใดมีหนูที่นั่นไม่มีแมว
ฉะนั้น “สติ” จึงเป็นธรรมซึ่งเป็นคู่ปรับกับ “ความโกรธ”
ได้เป็นอย่างดี
ถ้าเราอยากหนีความโกรธ เราก็ควรฝึกสติในทุกๆอิริยาบท
เมื่อเรามีสติในทุกอิริยาบท ก็คือเรามีความตื่นรู้อยู่ในทุกอิริยาบท
จิตของเราที่มีความตื่นรู้เป็นอารมณ์แล้ว ก็ไม่มีที่ว่างสำหรับที่ความโกรธจะแทรกเข้ามา
ฉะนั้น สันนิษฐานได้อย่างหนึ่งว่า
“ใครโกรธ คนนั้นกำลังขาดสติ”
การที่คนยังไม่สามารถสละความโกรธออกได้
เพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม
จึงพยายามเรียกร้องหาความยุติธรรมให้ตัวเอง
เมื่อพยายามเรียกร้องหาความยุติธรรมให้ตัวเอง ก็ไม่สามารถ “ปล่อยวาง” ความโกรธได้
กลายเป็นว่าในขณะที่เขากำลังพยายามหาความยุติธรรมให้ตัวเองนั้น
เขาได้สร้างความอยุติธรรมให้ใจของตัวเองเรียบร้อยแล้ว
นั่นจึงเป็นรากฐานของการผูกโกรธตอบ เพื่อให้คนนั้น ได้รับผลแห่งการกระทำที่สาสมที่สุด

เมื่อได้เรียนรู้และเท่าทันกับที่มาของความโกรธของเราแล้ว
ขอให้เราฝึกการมีสติในทุกขณะ ให้ตื่นรู้อยู่กับ “ปัจจุบัน”
และ ณ ที่ตั้งของปัจจุบันก็คือ “สติ” เป็นพื้นที่ของการปล่อยวาง
เรื่องราวที่เราจินตนาการขึ้นมาเอง และเมื่อเราปล่อยวาง
ก็จะทิ้งไว้ซึ่งพื้นที่ว่างเปล่า ที่เราสามารถสร้างความเป็นไปได้อื่น
เข้ามาแทนที่ความโกรธ เราสามารถเป็นความรัก ความใกล้ชิดสนิทสนม หรือ ความเมตตา

     

Advertisements
This entry was posted in Article, Love and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s