ของขวัญ “วันแห่งความรัก”


วันนี้ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่คนทั่วโลกเรียกว่า “วันวาเลนไทน์” หรือ “วันแห่งความรัก” และวันนี้จึงเป็นวันที่คุณคิดจะมอบของขวัญแก่คนรักของคุณ… อาจเป็นดอกไม้ช่องามๆ หรือ ดินเนอร์ใต้แสงเทียน

สำหรับวาเลนไทน์ปีนี้ อยากจะแบ่งปันของขวัญให้กับทุกท่าน ซึ่งเป็นของขวัญที่ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ท่าน ติช นัท ฮันห์ พระเถระนิกายเซนมหายานชาวเวียดนาม จากหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส ท่านกล่าวถึงบริบทของ “ความรัก” ได้อย่างลึกซึ้งมาก

“เธอไม่อาจรักใครซักคนได้ ถ้าเธอไม่สามารถอยู่ตรงนั้นกับเขาได้” เมื่อเธอรักใครคนหนึ่ง สิ่งที่เธอจะมอบให้กับเขาได้ก็คือ การอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มเปี่ยม… เธอจะทำอย่างนั้นได้ เมื่อเธอมีสติอยู่กับปัจจุบัน เธอมองไปยังดวงตาของคนที่เธอรัก และกล่าวว่า “ที่รัก ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ”

เมื่อเธอต้องตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่ของคนที่เธอรัก เธอสามารถใช้คาถาแห่งรักที่ว่า “ที่รัก ฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้น ยังมีชีวิตอยู่ และฉันมีความสุขมาก”

และเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าคนที่เธอรักเป็นทุกข์ เธอสามารถใช้คาถาแห่งรักที่ว่า “ที่รัก ฉันรู้ว่าเธอเป็นทุกข์ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ” หากเธอเป็นทุกข์ แต่คนที่เธอรักไม่รู้และไม่เข้าใจเธอ เธอย่อมเป็นทุกข์ แต่หากเธอเป็นทุกข์และอีกฝ่ายรับรู้ เธอจะรู้สึกเบาขึ้น

สิ่งที่จะมอบเป็นของขวัญให้กันในวันแห่งความรัก คือ “การรับฟังซึ่งกันและกัน” เพราะ “การฟัง” คือการมอบห้วงเวลาอันสำคัญที่จะทำให้คนรักของคุณรับรู้ว่าคุณกำลังอยู่ ณ ตรงนั้นและเวลานั้นเพื่อเขาหรือเธอ การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการมีสติ หรือ การดำรงอยู่กับปัจจุบัน เป็นภาวะของการรับฟังเสียงจากภายในของตัวเราเองก่อน รับรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่เข้ามากระทบจิตที่ทำให้เกิดความกลัว ความโกรธเกลียด ความเศร้าหมอง และความทุกข์ใดๆที่มี เมื่อ “ฟัง” จนเข้าใจตนเองได้ ก็จะสามารถฟังเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกและความทุกข์ของผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน

ขอให้เราสังเกตว่า มากแค่ไหนที่บางครั้งคนที่เรารักนั่งอยู่ตรงหน้าเรา แต่เรากลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงกับเขาหรือเธอ พูดอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีการฟังให้กับเขา จิตใจเราอาจวอกแวก ล่องลอยไปกับเรื่องอื่นๆ เราไม่ได้จดจ่อกับคนรักของเราที่อยู่ตรงหน้า ดังนั้น การมีสติอยู่กับปัจจุบัน จึงเป็นห้วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนที่เรารักที่อยู่กับเราขณะนั้นมีความสุขอย่างแท้จริง

วันวาเลนไทน์ปีนี้ จึงขอแบ่งปันความรัก และ ความรู้สึกดีๆ เพื่อให้คุณอยู่กับคนที่คุณรักอย่าง “แท้จริง” และฟังเขาหรือเธออย่างลึกซึ้ง

Advertisements
This entry was posted in Article, Love and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ของขวัญ “วันแห่งความรัก”

  1. Kritchaphat Waritkititaworn says:

    ผมชอบคำว่า “การมีสติอยู่กับปัจจุบัน” มากๆเลยครับ มันทำให้เราปล่อยวางกับสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างๆที่จะสามารถสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราต้องการได้ โดยเฉพาะเรื่องความรัก ผมได้ลองนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับตัวเอง ปรากฏว่า ความรักของผมกับคนรักของผมดีขึ้นมากกว่าเดิมมากและมีความสุขในการใช้ชีวิต เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้ในวันแห่งความรักครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s