Joyful Life & Peaceful Death


ชีวิตที่มีความสุข มาจากชีวิตที่มีความสมดุลย์ เราสามารถสร้างสมดุลย์ในชีวิตของเราในด้านต่างๆ ได้แก่ สมดุลย์ระหว่างการใช้เหตุผลกับการใช้ความรู้สึก สมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวม สมดุลย์ระหว่างงานกับพักผ่อน สมดุลย์ระหว่างการรับกับการให้

โดยวีถีแห่งธรรมชาติในโลกของเราก็เป็นวิถีของการรับ และ การให้ ดูอย่างต้นไม้ เมื่อรับน้ำฝนมาจากฟากฟ้า ดูดซับปุ๋ยจากดิน แต่ก็คายน้ำกลับคืนสู่ฟ้า ทิ้งใบและกิ่งให้กลับกลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดิน เช่นเดียวกับลำห้วย เมื่อได้รับน้ำจากภูเขา ก็ส่งต่อให้ผืนดินเบื้องล่างเป็นทอดๆ จนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ผู้คนได้ใช้ประโยชน์มากมาย วิถีแห่งการรับและให้เช่นนี้ ทำให้เกิดความประสานสอดคล้องในธรรมชาติ และทำให้โลกน่าอยู่

มนุษย์เราก็เช่นกัน จะมีความสุขก็ต้องใช้ชีวิตมาจากการประสานสอดคล้องเช่นเดียวกัน ตั้งแต่เราเกิดเราก็เป็นผู้รับ ตั้งแต่ อาหาร ของเล่น ค่าเล่าเรียน เวลา ความรักจากพ่อแม่ ตลอดจนความรู้จากครูบาอาจารย์ ดังนั้น เมื่อเราเติบใหญ่จึงควรเป็นผู้ให้บ้าง ไม่เพียงแค่เป็นการตอบแทนกับโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามีความสุขด้วย

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “Only a life lived for others is a life worthwhile การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นจึงจะเป็นชีวิตที่คุ้มค่า

การมีชีวิตที่มาจากการคิดถึงตัวเองให้น้อยลง คิดถึงคนอื่นมากขึ้น จะเป็นชีวิตที่มีความสุข โดยการปรับใจของเราไม่ให้คิดแต่จะเอาฝ่ายเดียว จิตที่คิดแต่จะเอาเป็นจิตที่ทุกข์ง่าย เพราะถูกเผาผลาญด้วยความโลภ จึงหาความสงบสุขได้ยาก ส่วน “การให้” ช่วยลดทอนความโลภ บรรเทาความเห็นแก่ตัว ละความยึดติดใน “ตัวกูของกู” เพราะโดยความเป็นจริงแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราได้ตลอด หากมันไม่จากเราไป เราก็จะเป็นฝ่ายจากมันไป การจะคลายความยึดมั่นในตัวกูของกูที่ง่ายที่สุด คือ “การให้ทาน” ไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สินเงินทอง เวลา กำลังกาย หรือ สติปัญญา ซึ่งจะนำความสุขใจ ความปิติออกมาจากภายในของเราเอง

ชีวิตที่เกิดจากการสร้างความสมดุลย์ของการรับและการให้ จึงทำให้เราอยู่ในโลกอย่างผาสุข และยังทำให้เราจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบสุขด้วย นี่คือ Joyful Life & Peaceful Death


Advertisements
This entry was posted in Article, Life and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s