วิสัยทัศน์แห่งชีวิต


          ทุกสิ้นปีเก่าก่อนการขึ้นปีใหม่  เป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของชีวิตที่เหมาะแก่การนั่งประเมินผลความสำเร็จของปีที่เพิ่งผ่านมาว่า  มีอะไรบ้างที่เราทำสำเร็จตามเป้าหมาย  มีอะไรบ้างที่ยังต้องปรับปรุง  มีอะไรบ้างที่ยังทำค้างไว้อยากสานต่อ  เมื่อประเมินผลให้คะแนนตัวเองแล้ว  คุณก็จะรู้ได้ว่าคุณสอบผ่านหรือสอบตก  แต่มันก็คงไม่สำคัญอะไรอีกแล้วเพราะมันจบไปแล้ว  สิ่งที่สำคัญกว่าคือปีนี้  และวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญที่คุณต้องมาตั้งเป้าหมายใหม่  อาจเรียกว่าเป็นพันธกิจของปี 2554 ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรในปีใหม่นี้  และคุณจะทำอยางไรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้  เริ่มจากการวิเคราะห์  “ วงล้อของชีวิต ”   ทุกคนมีวงล้อของชีวิตที่จะต้องดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ  คือ

  1. การงานและการเงิน หมายถึง  งานที่ทำเพื่อสร้างรายได้ให้ดำรงชีวิตได้อย่างเพียงพอ
  2. ครอบครัว หมายถึง  การดูแลเอาใจใส่ครอบครัว ทั้งคู่สมรส บุตร และญาติพี่น้อง
  3. สุขภาพ หมายถึง  การจัดโปรแกรมการดูแลสุขภาพ  อาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น
  4. การศึกษา หมายถึง  การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  5. สังคม หมายถึง  การสร้างสายสัมพันธ์ รวมถึงการช่วยเหลือสังคมตามสมควร
  6. จิตวิญญาณ หมายถึง  การเข้าถึงด้านจิตใจ  เพื่อยกระดับชีวิตเหนือความสำเร็จ

          คุณจึงต้องใช้เวลาในช่วงรอยต่อของแต่ละปีพิจารณาถึงเป้าหมายต่อวงล้อของชีวิต ในแต่ละซี่ล้อว่า ปี 2554  จะมุ่งเน้นไปที่ด้านใดมาก – น้อย เพื่อให้สอดคล้องกับ  “ วิสัยทัศน์ของชีวิต ”  ของคุณ  คนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนจะเริ่มต้นเดินทางด้วยวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่  พวกเขามีความสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เขาอยู่ที่ไหน และกำลังจะมุ่งไปทางไหน  แล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นสูงมากที่จะไปให้ถึงจุดที่เขาต้องการ  ดังนั้น คุณจึงต้องมาค้นหาวิสัยทัศน์ของคุณให้เจอ  เพราะเมื่อคุณพบมันแล้ว  ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไป

          วิสัยทัศน์ของชีวิต  คือ  คนที่คุณต้องการจะเป็น มีวิถีชีวิตอย่างที่ต้องการในอนาคต  ซึ่งต้องมีเวลากำกับ  เช่น  5 ปี  10 ปี ข้างหน้า  ถ้าคุณค้นจนพบวิสัยทัศน์ของคุณ  ทุกอย่างจะแจ่มแจ้งชัดเจน  คุณจะมองไปรอบๆ และพูดว่า  “ อ้อ… โลกเป็นอย่างนี้นี่เอง ! ”  คุณจะสามารถดึงดูดผู้คน  โอกาส  และความมั่งคั่งเท่าที่คุณต้องการ

          “ จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง”  หมายถึง จงซื่อสัตย์ต่อตัวตนในอดีต  เพียงแค่ความทรงจำดีๆก็พอแล้ว  แต่ให้ผูกมัดกับการซื่อสัตย์ต่อตัวตนในอนาคต  คุณต้องมีวิสัยทัศน์ … ถ้าปราศจากมัน คุณก็จะเดินทางอย่างไร้จุดหมาย  เมื่อวิสัยทัศน์เริ่มแกร่งกว่าความทรงจำ  อนาคตก็จะมีค่ามากกว่าอดีต   ชีวิตคุณจะอยู่กับการสร้างปัจจุบัน เพื่อเกิดผลแห่งอนาคต  นั่นคือ  ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด  คือ วิสัยทัศน์ของคุณ ว่าคุณจะเป็นใครในอนาคต  เพราะ “  สิ่งที่คุณเห็น  คือ  สิ่งที่คุณได้รับเสมอ  ”

          ดังนั้น  ปี 2554  คุณต้องลงทุนเวลาของคุณให้มากขึ้น  และใช้มันให้น้อยลง  เพราะการใช้เวลาจะไม่สร้างอะไรให้เกิดขึ้น  แต่การลงทุนเวลาจะสร้างอะไรหลายอย่างให้เกิดขึ้น  เวลาไม่สามารถเทียบกับเงินได้  เงินเมื่อใช้จ่ายหมดไปก็หาใหม่ได้  แต่เวลาเมื่อใช้ไปแล้วก็สูญไปเลย  เวลาจึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากของคุณ  ฉะนั้น  จงใช้มันอย่างการลงทุน ไม่ใช่อย่างการใช้จ่าย

          คนส่วนใหญ่  เมื่อเริ่มต้นปี มักจะวางแผนเพื่อความสำเร็จ  ขอแนะนำให้ท่านวางแผนเพื่อที่จะล้มเหลว  เพราะคุณจะไม่ผิดหวัง  ในงานขาย ถ้าคุณวางแผนจะขายได้  คุณจะผิดหวังแทบทุกวัน  แต่ถ้าคุณวางแผนที่จะขายไม่ได้ คุณจะสนุกกับการขายทุกวัน และคุณก็จะขายได้มากกว่า การวางแผนแบบแรก  เพราะคุณจะออกไปพบคนที่ไม่ซื้อได้ทุกวันอย่างมีความสุข  ดังนั้น  การวางแผนโดยการล้มเหลวเก้าในสิบครั้งแบบนี้ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จ หรือความล้มเหลว คุณก็ยังคงชนะอยู่ดี

          สิ่งสุดท้ายที่ขอฝาก ก็คือ    “คุณคือผลลัพธ์จากการเลือกของคุณเสมอ”  แล้วคุณจะเลือกชีวิตแบบสองดาว หรือชีวิตแบบห้าดาวล่ะ?  ชีวิตระดับห้าดาวนั้น เกี่ยวกับการบริการ  คุณภาพ  และพฤติกรรม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินแต่ต้องมีระบบที่ดีขึ้น  เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่  เพราะฉะนั้น  มาตรฐานที่สูงขึ้น ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น  จริงๆแล้วชีวิตระดับสองดาว  ต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากกว่าด้วยช้ำ เพราะฉะนั้น จงเลือกระดับชีวิตที่คุณต้องการจะเป็น

          “ความมั่งคั่ง คือ  จุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดจบ”  ดังนั้น  วิสัยทัศน์ของชีวิต จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด  จงค้นหาวิสัยทัศน์ของคุณให้พบ  เพราะ สิ่งที่คุณเห็น  คือ  สิ่งที่คุณได้รับเสมอ  ขอให้ทุกท่านโชคดี

Advertisements
This entry was posted in Ideas and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s